Tłumaczenie przysięgłe aktów urodzenia

Approved Translation Ltd
Approved Translationsponiedziałek, 1 marca 2021

Kiedy będziemy potrzebować tłumaczenia aktu urodzenia? Czy tłumaczenie aktów urodzenia wymaga od tłumaczy specjalnych umiejętnośći? W jakich sytuacjach wystarczy nam tłumaczenie zwykłe, a kiedy będziemy wymagać tłumaczenia przysięgłego? Ile powinno kosztować wykonanie tłumaczenia przysięgłego?

Czym jest akt urodzenia?

Akt urodzenia to formlany zapis dokonywany przez administracje państwową stwierdzający fakt narodzin dziecka. W Polsce prawo o aktach urodzenia reguluje ustawa, zgodnie z którą to urząd stanu cywilnego odpowiedzilany jest za sporządzenie aktu i w późniejszym okresie wydawanie jego odpisów. Za każdym razem, gdy wymagamy kopii aktu dostajemy jego odpis. Odpis aktu urodzenia może być skrócony lub zupełny. Pierwszy odzwierciedła aktualną treść aktu, drugi "stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian)."

Kto może dokonywać tłumaczeń aktów urodzenia?

W myśl ustawy podstawą sporządzenia aktu urodzenia w Polsce może być zagraniczny dokument potwierdzający narodziny dziecka. Artytkuł 31 ustawy jasno precyzuje, że dokumenty "w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski" i dalej w podpunkcie 1, sprecyzowane są wymogi stawiane przed tłumaczem, tj. że tłumacz musi być wpsiany na "listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości". Zgodnie z ustawą imię i nazwisko tłumacza odnotowywane jest przez urzędnika podczas sporządzania wpisu. Akt urodzenia jest jednym z tych dokumentów, które wymagają usług specjalisty, dlatego tłumaczenia zwykłe są praktycznie nieprzydatne.

Tłumaczenia aktu urodzenia

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

W jakich sytuacjach będę potrzebował usług tłumacza?

Tłumaczenia aktu urodzenia najczęściej wymagamy podczas starań o polski paszport dla nowo narodzonego dziecka za granicami kraju. Jednym z głównych wymogów wyrobienia paszportu jest posiadanie numeru PESEL. Numery PESEL wydawane są za pośrednictwem pracownika urzędu stanu cywilnego podczas dokonywania wpisu o akcie urodzenia. Więcej informacji o procedurze wystawiania paszportu można znaleźć w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podobnie w Wielkiej Brytanii, akty urodzenia wykorzystywane są w celu potwierdzenia imienia i nazwiska podczas składania wniosku o paszport .

Tłumaczenia aktów urodzenia z Approved Translations

Tłumaczenie aktów urodzenia to jedna z naszych specjalności. Wszystkie oferowane usługi są oparte o naszą misję. Jej najważniejsze założenia to:

Jakość

Tłumaczenia dokonywują zarejestrowani i zweryfikowani tłumacze, którzy są wpisani na listę Ministra Sprawiedliwości. Obowiązuje ich klauzula poufności. Przetłumaczone dokumenty będą opieczętowane i dostarczone pocztą tradycyjną, jak również ich kopia elektorniczna będzie dostępna do ściągniecia z naszej strony, za pomocą portalu klienta.

Bezpieczeństwo

Korzystając z naszych usług masz pewność, że Twoje akty będą przesłane zaszyfrowanym połączeniem i przetrzymywane w zaszyfrowany sposób na naszych dyskach oraz że będą udostępnione jedynie członkom personelu posiadającym odpowiedni dostęp, w celu wykonania wyceny i tłumaczenia.

Automatyzacja

Stawiamy szczególny nacisk na automatyzację procesu tłumaczeniowego. Po wysłaniu plików aktu urodzenia za pomocą formularza do zgłaszania zapytań o wycenę, otrzymasz email z wyceną i linkiem do strony, gdzie będziesz mógł dokonać płatności - po uprzednim zarejestrowaniu się w naszym serwisie. Po dokonaniu płatnośći będziesz mógł na bieżąco śledzić postęp w pracach nad Twoim tekstem. Powiadomimy Cię za pomocą emaila, jak tylko ukończymy pracę i gotowe tłumaczenie będzie dostępne do ściągniecia oraz nadane pocztą pod wskazany adres.

Historia aktów urodzenia

Historia związana z wydawaniem aktów urodzenia jest bardzo ciekawa. Szczególnie w Polsce. Wzrost znaczenia tego dokumentu przypada na lata, gdy Polska była pod zaborami. W każdym zaborze praktyki związane z wydawaniem tego dokumentu, jak i formą jaka była im nadawana, bardzo się różniły. Przede wszytkim pod względem języka, bo zależnie od terenu zaboru obowiązywał inny język urzędowy przy wydawaniu tego typu dokumentów. W zaborze pruskim akty urodzenia sporządzano w języku niemieckim, w Księstwie Warszawskim i poźniejszym Królestwie Polskim; w latach 1808-1868 akty urodzenia były wystawiane w języku polskim, później natomiast sporządzano je po rosyjsku. Po roku 1915, tj. po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego i Lubelskiego, akty urodzenia zaczęto ponownie sporządzać w języku polskim.
  1. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
  2. Dziennik ustaw, Dz.U. z 2020 r. poz. 463
  3. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Sprawy paszportowe – informacje ogólne
  4. HM Passport Office, Birth certificates and the full birth certificate policy
  5. Wikipedia, Akt urodzenia